Co je to skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:
- hrát fér
- spolupracovat s ostatními
- být ohleduplný k okolnímu prostředí
- mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 45 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Jsme v téměř každém městě

Junák – svaz skautů a skautek ČR má celkem přes 46 tisíc členů ve 2 131 oddílech a je největší výchovnou organizací u nás. Skautské klubovny tak najdete po celé České republice. V nich se každý týden schází 30 tisíc dětských členů. Oddíl je základní jednotkou, kterou tvoří zpravidla 15–30 dětí a skupina vedoucích. Posláním činnosti oddílů je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí.

Skauting nezná hranic

Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa a čeští skauti jsou jeho součástí. Na světě je přes 40 milionů skautů, kteří sdílejí stejné hodnoty. Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu pomáhá i setkávání napříč kulturami, překonávání jazykových bariér a poznávání cizích národů.

Moderní hnutí s tradicí

Celá společnost se za sto let významně proměnila. Důležitost hodnot, na kterých si skauting zakládal již na počátku 20. století, však přetrvala.

V roce 1907 uspořádal Robert Baden-Powell první skautský tábor na ostrově Brownsea a postaral se tak o vznik fenoménu, který následně ovlivnil životy milionů lidí. Do českých zemí přivedl skautskou myšlenku profesor Antonín Benjamin Svojsík. Český skauting se během totalit potýkal se zákazy své činnosti. Dnes má za sebou přes 20 let souvislé svobodné existence a roste. Moderní program opírá o prověřené hodnoty.

Kvalifikovaní vedoucí oddílů

Vedoucí oddílu je jedna z mnoha dobrovolnických pozic, kterou může dospělý ve skautingu zastávat. Je to člověk, který je zodpovědný za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz. V roce 2011 uspořádal Junák 151 vzdělávacích akcí. Vůdcovskou kvalifikaci nově získalo 455 dobrovolníků.

Neocenitelná práce dobrovolníků

Skautská práce je možná jen díky úsilí 7 000 dobrovolných činovníků. Přibližně čtyři tisíce z nich pracují přímo s dětmi v oddílech – za rok v celém hnutí odpracují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Počet dobrovolníků, kteří pracují pro skauty, je například větší než počet zaměstnanců České televize nebo firmy McDonald’s v České republice.

Každoroční letní tábory

Každý rok pořádá Junák přibližně tisíc táborů, kterých se zúčastní přes 23 000 dětí. O děti se stará na 5 000 dospělých dobrovolníků. V roce 2010 všichni dohromady na táborech strávili  305 716 dní.

 

Převzato z oficiálních stránek Junáka.

© 2012 Junák – český skaut,
středisko Hiawatha Brno, z. s.
» Stránky organizace Junák

tvorba webu & grafiky
» Ondřej Daněk

» Stránky oddílu skautů
» Stránky oddílu skautek Carcharias
» Stránky oddílu vlčat
» Stránky oddílu světlušek Píďalky
» Stránky smíšeného oddílu Fénix
» Stránky roverského kmene Hurikán

» Stránky příměstských táborů Brno
» Stránky základny Supa Bělohlava Strážná
» Středisková fotogalerie
» Stránky VZSSST

» Informační systém HIAWATCH