Oldskauti

Toto je stránka oldskautů...

 

Pravidelná schůzka ve srubu 5.1.2015

Účastníci : Mokasín, Pavel, Pepi, Jirka, Honza, Gustav, Vaďma

Program : (Kolečko se nedostavil)

 

Návštěva Moravské galerie 14.1.2015

Účastníci : Vaďma+1, Pavel, Mokasín, Jirka, Rudolf, Liba, Alena, Slávka

Program : výstava Brněnský Manchestr

 

Pravidelná schůzka (u Pavla srub v rekonstrukci) 2.2.2015

Účastníci : Pavel, Mokasín, Pepi, Kolečko, Jirka, Zdena

Program : Kolečko 80, občerstvení, příprava výročního setkání

 

Plánované akce :

Výroční setkání 13.OS ve srubu v Lužánkách 14.2.2015 ve 14:30 hod.

 

(pokračování ) :

 

 

 

SKAUTSKÝ ROK 2013 - 2014

Pravidelné schůzky klubu 13.OS se konají :

                  každé 1. pondělí v měsíci (vyjma letních prázdnin)

                  od 19:15 hod. ve Svojsíkově srubu v Lužánkách

 

 

 

První smutné setkání v novém roce dne 3.1.2014

Rozloučení  s Ing. Annou Machovou - Aničkou , historicky první vůdkyní dívčí skautské třináctky

Účastníci :  Pavel, Jirka, Gustav, Lila, Pepke, Kolečko, Mokasín, 10-15 krojovaných skautů a skautek a asi 10 "Svojsíků"

 

První schůzka v novém roce dne 6.1.2014   

Účastníci :   Pavel, Jirka, Gustav, Pepke, Kolečko, Mokasín

Program :    Mimo jiné příprava výročního setkání 13.OS

 

Záznam o návštěvě výstavy na hradu Špilberk dne 15.1.2014  

Účastníci :   Pavel, Jirka, Mokasín

Program :    Výstava populárního ilustrátora Josefa Lady. Z jeho 15 tisíc kreseb vystaveno asi 150, ze 400 obrazů asi 10 a s nimi též 

                  ukázky jeho 24 knižních titulů.

Dojmy :       Osvěžující vzpomínka na vlastní dětství i zažítky našich dětí, zvlášť za přítomnosti řady prvňáčků a mateřinek

 

Pravidelná schůzka ve srubu dne 3.2.2014

 

Výroční setkání klubu 13.OS ve srubu dne 15.2.2014

Účastníci :   Číňan, Honza, Jirka, Pavel, Pim, Kolečko, Mokasín, Gustav, Liba, Sládek, Bob, Konoy, Radek, Martina

                 několik omluv pro souběh s pololetními prázdninami

Program :   Podle pozvánky  a s těmito doplňky a změnami :

                 O činnosti 13. střediska v roce 2013 referoval zástupce vůdce br. Konoy

                 O námětech pro celostátní sjezd Junáka zejména o názvu, změně stanov a účasti v mezinárodní skautské organizaci

                 referoval okresní zpravodaj kmene dospělých br. Kolečnko a jeho zástupce br. Bob.

                 V doprovodném programu bylo video ze zájezdu do Brazílie (od Ria po vodopády Iguazú) s výkladem br. Mokasína.

 

Pravidelná schůzka ve srubu dne 3.3.2014

Účastníci : Pavel, Gustav, Jirka, Mokasín, Vaďma

 

Návštěva planetaria na Kraví hoře dne 12.3.2014

Účastníci :  Mokasín, Lila a Gustav, Pavel

Program :  Nanoka

 

Návštěva výstavy na hradě Špilberk dne 19.3.2014

Účastníci : Pavel, Gustav, Mokasín

Program : malíř Salvator Dalí

 

Pravidelná schůzka ve srubu dne  7.4.2014

Účastníci :

Program:

 

Návštěva skleníků Masarykovy University dne 9.4.2014

Účastníci : Gustav+Lila, Mokasín, Rudolf+Liba, Mokasín, Bohun+štěpánka, Slávka, Alena, Honza, Pavel

Program : provází bratr doc. Řehořek

 

Pravidelná schůzka ve srubu dne 5.5.2014

Účastníci : Pavel, Pepi, Honza, Mokasín, Jirka

Program :  Mokasín o vyznamenáních Junáka (stříbrný vlk pro OS Řečkovice)

                Test : Mnišské řády ČR

 

Pravidelná schůzka ve srubu dne 2.6.2014

Účastníci :  Pavel, Jirka, Mokasín, Kolečko, Petr

Program :  Video: Africká příroda

 

Návštěva planetaria na Kraví hoře dne 4.6.2014

Účastníci :  Mokasín, Jirka, Pavel, Slávka, Eva

Program :  Cesta za miliardou hvězd

 

Pobyt na táboře ve Stálkově 25.-29-2014

Účastníci :  Pavel, Honza, Gustav, Lila

Program :

 

Pravidelná schůzka ve srubu dne 8.9.2014

Účastníci :  Pavel, Honza, Jirka, Gustav, Mokasín, Kolečko

Program :   Kolečko informuje o tézích sjezdu Junáka k poslání OS. Živá diskuse

 

Výlet Tišnov - Klucanina dne 16.9.2014

Účastníci :  Pavel, Bohun, Štěpánka

 

Pravidelná schůzka ve srubu 6.10.2014

Účastníci :  Pavel, Gustav, Pepi, Jirka, Honza, Radek

Program :   Video: Historický Jeruzalem

 

Pravidelná schůzka ve srubu 3.11.2014

Účastníci :  Pavel, Jirka, Gustav, Pepi, Mokasín, Kolečko, Honza

Program  :  Mokasín o zájezdu Čína (Peking, Čínská zeď aj.), Tibet (Lhasa aj.), Nepál (Himaláj aj.), Indie

 

Brigáda na Strážné 11.11.2014

Účastníci :  Pavel, Honza, Jirka

Program :  Oprava totemu

 

Pravidelná schůzka ve srubu 12.12.2014

Účastníci :  Pavel, Jirka, Gustav, Radek (Pepi, Honza a Kolečko omluveni - dopravní kalamita - ledovka)

Program :   Video : Stará Čínská zeď

 

Návštěva planetaria na Kraví hoře 10.12.2014

Účastníci : Mokasín, Rudolf, Liba, Alena, Slávka, Pepi, Pavel

Program :  Astronauti

 

Vánoční besídka 13. střediska dne 13.12.2014

Účastníci : Jirka, Pavel, Mokasín

 

Vánoční stromek 13.OS na Hádech 16.12.2014

Účastníci : Mokasín, Pavel, Jirka, Rudolf, Liba, Bohun, Štěpánka

Program :  Vzpomínka na bývalé členy, koledy, prskavky, blýskavice, občerstvení

 

 

 

Zápis z pobytu ve Stálkově 2.-5.9.2013

Účastníci : Gustav a Lila Štrofovi, Jenda Křivánek a Pavel Mynář (žádné foto)

1.den : Odjíždíme autobusem v 9:00 směr Jindřichův Hradec. Pavel má zpoždění 5 minut, Jenda lehá pod autobus.

Dorazili jsme až odpoledne na Sýpku, což je základna brněnské Dvojky a hned vyrazili na procházku přes dívčí tábor.

2.den : Přes chlapecký tábor jsme zahájili celodenní výlet. Vyhlášený nálezce nožů Jenda tentokrát našel několik praváků a tak

se stal nejúspěšnějším lovcem. Penzion Bejčkův mlýn měl sice zavřeno, ale paní správcová nám po zazvonění prodala i pivo.

Hodilo se i k večeři. Guláš dodala Lila, knedlíky Jenda. Ke kávě jsme si pak dali bábovku opět od Lily.

3.den : Tentokrát jsme směřovali až do Pěníkova na kozí farmu. I zde bylo zavřeno, neboť majitelky odjely do Dačic pro kozla.

Z nákupu výtečného kozího sýra tak sešlo.

4.den : Celodenní výšlap opět se sběrem hub a opět nejlepší Jenda. Od Bejčkova mlýna jsme jeli na oběd do Slavonic

a do místní cukrárny na zmrzlinu. Počasí docela přálo, ale v jednom okamžiku se nám horlivý lovec Jenda ztratil pod

Grasselovou slují. Přišel až na večeři, kdy byla svíčková s knedlíkem z již známých zdrojů. Ke kávě buchty opět od Lily.

Závěr : Pobyt se vydařil, byly výtečné bedle na kmíně a z houbové praženice se nikdo neotrávil.

 

Záznam z návštěvy výstavy v paláci Anthropos v Pisárkách dne 2.10.2013

Název : Afrika očima cestovatelů (našich)

Účastníci : Lila a Gustav, Pavel a Jirka

Závěr : Oživení příběhů těch nejznámějších (Holuba, Zikmunda, Hanzelky) a desítky dalších z minulosti i současnosti, a to i za cenu

otlaku sedacích partií ze sledování filmů.

Foto : Snad časem nějaké přiložíme

 

Pravidelná schůzka ve srubu dne 6.11.2013

Výplň : video Pozoruhodná Austrálie

Účastníci : Gustav, Pepke, Pavel, Jirka, Kolečko, Mokasín, Honza, Franta, Radek a Martina

 

Záznam z návštěvy Velkého planetária brněnské hvězdárny dne 13.11.2013

Program: filmy Astronaut a Vesmír s planetou Saturn

Účastníci : Liba a Ruda Musilovi, Pepke Drábek, Honza, Zdena a Pavel

Závěr : Úžasné dálné prostory jsme absolvovali v pohodlných sedačkách

 

Pravidelná schůzka ve srubu dne 2.12.2013

 

Vánoční besídka 13. střediska dne 14.12.2013

Účastníci : za 13.OS Pavel, Jirka a Mokasín (foto snad vložíme)

Dojmy : Plný sál dětí a rodičů, pestrý program jednotlivých oddílů (vynikala scénka Herodes), bohaté občerstvení, výnosná tombola

pro dlouhodobě nemocné. Příště zase !

 

Vánoční vycházka klubu 13.OS k vánočnímu stromku dne 19.12.2013

Cíl: živá vánoční borovička nad lomem Hády (foto snad doložíme)

Účastníci : Liba a Ruda, Bohun a Štěpa, Pavel, Jirka, Slávka, Mokasín, Lila a Gustav

Program : Zdobení stromku (svíčky, prskavky), malý ohňostroj, dárky, cukroví, něco horkého na zapití a zpěv koled.

Mimo: Nedozpíváno, Slávka se složila a tak jsme ji nesli-vedli tichou temnou krajinou na konečnou linky 58. Když jsme dojeli na

Starou osadu bylo vše v pohodě a mohli jsme se rozejít s přán ím radostných vánoc a zdraví v novém roce.

© 2012 Junák – český skaut,
středisko Hiawatha Brno, z. s.
» Stránky organizace Junák

tvorba webu & grafiky
» Ondřej Daněk

» Stránky oddílu skautů
» Stránky oddílu skautek Carcharias
» Stránky oddílu vlčat
» Stránky oddílu světlušek Píďalky
» Stránky smíšeného oddílu Fénix
» Stránky roverského kmene Hurikán

» Stránky příměstských táborů Brno
» Stránky základny Supa Bělohlava Strážná
» Středisková fotogalerie
» Stránky VZSSST

» Informační systém HIAWATCH