Tábory

Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti jednotlivých oddílů, a tudíž je nejdůležitější akcí celého roku. Děti mají na táboře možnost všestranně se rozvíjet a zažít mnoho nezapomenutelných zážitků.

Na táborech se především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, ověřují praktické dovednosti i teoretické vědomosti. Zde se naučí vařit, pracovat s nářadím, číst v mapě, stavět stany a různé táborové stavby, starat se o sebe a také si vybudují bližší vztah k přírodě.

Děti v průběhu tábora hrají celotáborovou hru a účastní se nejrůznějších zážitkových programů, které jim v paměti vydrží na dlouhou dobu.

Naše tábory trvají zpravidla tři týdny, které děti stráví v klidném, přírodou obklopeném prostředí pod dohledem několika zodpovědných vedoucích a dále také zdravotníka, který má potřebné vzdělání.

Tábor 2021 - Oslavka

Termín je určen oddílům skautek, světlušek z Lužánek, družiny Awen z Popůvek a oddílu z Žebětína. Odhadujeme, že nás letos bude na táboře kolem 55 až 60osob.

Co je to tábor?

Obecné informace o táboru naleznetezde.

Místo tábora

Naše nové tábořiště na místěv krásném údolí řeky Oslavypoblíž Oslavan u Brna.

Doba tábora

Tábor se bude konat od pondělí 2. červencedo soboty21. července 2018.

Důležité termíny

-do 30. 4. 2018odevzdání závazné přihláškyna tábor

- do 30. 4. 2018uhrazení táborového poplatku, který činí 3.500 Kč, na bankovní účet2300101486/2010,variabilní symbol - datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR. Prosíme o platby pouze přes účet.

-do 30. 4. 2018odevzdání zdravotní dokumentace- zdravotní dotazník, kopie kartičky... » číst dál

Tábor 2021 - Syrov

"Na následujících řádcích bychom Vám rádi stručně a přehledně podali informace k našemu letošnímu společnému táboru oddílů vlčat a skautů z Lužánek a Fénixů z Bosonoh. Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti v našich oddílech. Nejvíce prožitků si totiž naši členové odváží právě z tábora. Aby vše klapalo, jak má, vedoucí věnují přípravě táborů spoustu svého volného času. Čtěte tedy, prosím, následující řádky pozorně."

Pokud hledáte informace o táboře skautek, světlušek z Lužánekči Awen z Popůvek, přejděte na stránku věnující se jejich táboru.

Následující řádky zachycují pouze tynejdůležitější informace. Podrobnější informace jsou zachyceny v dokumentu "Pokyny k táboru Syrov 2018".

Informační schůzka pro rodiče

Pro... » číst dál

» Příměstské tábory Brno

Od roku 2011 pořádáme během letních prázdnin příměstské tábory – připravíme zábavný a smysluplný program pro Vaše dítě během dne, na večer jej však máte u sebe. Tábory probíhají vždy v týdenních turnusech.

Tábory probíhají v Lužánkách u dopravního hřiště, kde využíváme zázemí našeho srubu. Kromě toho ale také vyrážíme na výlety do přírody, za koupáním nebo jinými zajímavostmi. Program se snažíme tvořit tak, aby si v něm každé dítě našlo to, co ho baví. Díky tomu, že se práci s dětmi věnujeme celoročně, můžeme nabídnout jak zkušené a kvalifikované vedoucí, tak i velké množství různého sportovního vybavení, výtvarných potřeb apod.

© 2012 Junák – český skaut,
středisko Hiawatha Brno, z. s.
» Stránky organizace Junák

tvorba webu & grafiky
» Ondřej Daněk

» Stránky oddílu skautů
» Stránky oddílu skautek Carcharias
» Stránky oddílu vlčat
» Stránky oddílu světlušek Píďalky
» Stránky smíšeného oddílu Fénix
» Stránky roverského kmene Hurikán

» Stránky příměstských táborů Brno
» Stránky základny Supa Bělohlava Strážná
» Středisková fotogalerie
» Stránky VZSSST

» Informační systém HIAWATCH