Vyznamenání

Seznam udělených skautských vyznamenání a ocenění včetně historických, které byly uděleny členům 13. střediska.

 

 
 

1. Řád stříbrného trojlístku

 

Nejvyšší skautský Řád, udělovaný pouze členkám. Může být maximálně 12 žijících nositelek.

- Ing. Anna Machová - ANIČKA, bývalá nositelka, řád udělen 13. 11. 2008

 

2. Členství ve Svojsíkově oddíle

Čestná jednotka Junáka, která stojí mimo jeho organizační strukturu a členství v ní je jedním z nejvyšších vyznamenání Junáka.

Současní členové 

- Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO

- Ing. Miloslav Sekanina - MOKASÍN

- Zora Pospíchalová - ZORKA

Dřívější členové

- Ing. Jan Navrátil - CVRČEK, bývalý vedoucí střediska

- Ing. Anna Machová - ANIČKA, bývalá místonáčelní Junáka

- JUDr. Alois Durďák - LUIS, bývalý předseda RK

- JUDr. Borko Koldovský

 

3. Medaile svatého Jiří

Uděluje se činovníkům jako výraz ocenění soustavné práce ve výchově dětí, mládeže a dospělých. Má tři stupně - bronzový, stříbrný, zlatý.

Bronzový stupeň

- Zora Pospíchalová - ZORKA, dřívější zástupkyně vedoucího střediska a vedoucí 13. oddílu světlušek, udělena 29. 9. 2011

- Barbora Zedníčková - AYA, vedoucí 13. dívčího oddílu a zástupce vedoucího střediska, udělena 7. 3. 2014

- Mgr. Lukáš Ustrnul - KONOY, dřívější vedoucí 13. chlapeckého oddílu a zástupce vedoucího střediska,  udělena 7. 3. 2014

- Michal Pospíšil - SAVANA - vedoucí 34. oddílu ze Žebětína a vedocí tamějšího bývalého střediska, udělena 25. 2. 2016

- MUDr. Ivona Ottová - WALIČA, vedoucí 13. dívčího oddílu a zástupkyně vedoucího střediska, udělena 20. 3. 2016

 

 

4. Medaile díků

Uděluje se členům Junáka jako výraz ocenění obětavé a aktivní služby skautskému hnutí.

- Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO, vedoucí 13. kmene dospělých, udělena 24. 4. 2000

- Josef Drábek - PEPÍČEK, dřívější správce Svojsíkova srubu, udělena 9. 4. 2008

- Ing. Jiří Mynář, dřívější hospodář a předseda RK střediska, udělena 9. 4. 2008

- Pavel Mynář, vedoucí 13. kmene dospělých, udělena 9. 4. 2008

- Ing. Vladimír Tesař - PIM, dřívější vedoucí střediska, udělena 29. 9. 2011

- Karel Konečný, dřívější vedoucí 13. chlapeckého oddílu, udělena 29. 9. 2011

- Ing. Zdeněk Souček - ŽIRAF, udělena 29. 9. 2011

- Ing. Josef Šimek - CECIL, udělena 29. 9. 2011 "in memoriam"

- Ing. Michal Zedníček - PEŠNI, hospodář a dřívější vedoucí střediska, udělena 18. 6. 2014

 

 

 

5. Medaile Syrinx

Má dva stupně - bronzový a stříbrný. Udělována členům kmene dospělých, kteří se aktivně podíleli na jeho činnosti

a rozvoji.

2. stupeň - Stříbrný 

Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO, udělena dne 28. 10. 2003

1 . stupeň - Bronzový 

- Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO, udělena dne 24. 4. 2002

- Pavel Mynář, udělena dne 29. 9. 2011

 

 

 

6. Medaile skautské vděčnosti

 

Uděluje se nečlenům Junáka a veřejným činitelům za významnou pomoc skautskému hnutí. 

- Mgr. Daniel Šíma, dřívější předseda Sdružení přátel Junáka 13. střediska, udělena 22. 1. 2003

 

 

 

 

 

7. Historická vyznamenání

 

Junácký kříž "Za vlast 1939 - 1945"

Skautský válečný řád. Udělován členům Junáka v odboji. Zlatý stupeň udělován pouze "in memoriam".

- Ing. František Hanzelka - SUP BĚLOHLAV - zlatý stupeň, druhý vůdce chlapecké třináctky

- MUC. Mirko Koldovský - zlatý stupeň

- JUDr. Borko Koldovský - stříbrný stupeň

- Ing. Jan Navrátil - CVRČEK - bronzový stupeň

 

Řád svatého Václava

Měl tři stupně záslužné a jeden čestný. Určen činovníkům katolického vyznání. Mohlo být maximálně 50 žijících nositleů.

Ing. Zdeněk Kolečkář, CSc. - KOLEČKO, řád udělen 23. 4. 1948

 

Řád junácké lilie - trojlístek skautek

Udělován skautským činovníkům i nečlenům Junáka za zásluhy a rozvoj hnutí, službu vlasti, k odčiněníí křivd a útrap vězení nebo perzekuce a za zvláštní zásluhy.

- Ing. Anna Machová - ANIČKA, řád udělen 20. 5. 1970

 

Řád skautské vděčnosti 

Dvě varianty - skautská a civilní. Obdoba Medaile skautské vděčnosti.

- Ing. Jan Navrátil - CVRČEK, řád udělen 24. 4. 1993

 

Stříbrná Syrinx

Předchůdce současné Medaile Syrinx.

- Ing. František Hanzelka - SUP BĚLOHLAV, udělena 12. 1. 1948

- Ing. Anna Machová - ANIČKA, udělena 28. 10. 1968

 

Březové lístky

Odznak se uděluje těm, kteří pracují s dětmi a mládeží jako ocenění aktivity a ochoty věnovat svůj čas druhým. Odznaky udělují pouze nositielé. Ocenění je meziorganizační a má 12 stupňů.

3. stupeň - tmavěmodrý

- Ing. Michal Zedníček - PEŠNI, udělen 07/2015

- Barbora Zedníčková - AYA, udělen 07/2015

- MUDr. Ivona Ottová - WALIČA, udělen 07/2015

- Jakub Smejkal - STUR, udělen 08/2016

 

2. stupeň - světlemodrý

- Mgr. Lukáš Ustrnul - KONOY, udělen 12/2013

- Michal Pospíšil - SAVANA, udělen 12/2013

- Jana Kučerová - MAKI, udělen 07/2015

- Ing. Jan Král - REGI, udělen 07/2016

- Karolína Kunceová - ARI, udělen 04/2017

- Ing. arch. Karel Otto - WAUN, udělen 08/2017

- Marie Lukášová - TORI, udělen 09/2017

- Lucie Maršálková - CINDY, udělen 09/2017

- Terezie Kratochvílová - BERUŠKA, udělen 09/2017

 

1. stupeň - zelený

- Mgr. Petr Pospíchal - SODŽI, udělen 12/2013

- Gabriela Havlínová - KITTY, udělen 06/2014

- Vít Burian - WABUN, udělen 09/2017

- Jan Kouřil - ŠEWON, udělen 09/2017

- Jan Fasora - STEN, udělen 09/2017

- Martin Fasora - RAYMOND, udělen 09/2017

- Bronislav Špaňhel - CHICKO, udělen 09/2017

- Stella Jakubcová - CHIARA, udělen 09/2017

- Filip Maršálek - AKI, udělen 09/2017

- Kateřina Somolová - TAMI, udělen 09/2017

 

© 2012 Junák – český skaut,
středisko Hiawatha Brno, z. s.
» Stránky organizace Junák

tvorba webu & grafiky
» Ondřej Daněk

» Stránky oddílu skautů
» Stránky oddílu skautek Carcharias
» Stránky oddílu vlčat
» Stránky oddílu světlušek Píďalky
» Stránky smíšeného oddílu Fénix
» Stránky roverského kmene Hurikán

» Stránky příměstských táborů Brno
» Stránky základny Supa Bělohlava Strážná
» Středisková fotogalerie
» Stránky VZSSST

» Informační systém HIAWATCH