Významné osobnosti střediskové historie

Za více než 90 lest historie našeho střediska se nejen ve vedení střediska či jednotlivých oddílů vystřídalo mnoho významných osobností. Některé z nich jsou popsány níže: 

František Hanzelka – Sup Bělohlav

Jeden znejvýznamnějších brněnských skautských činovniků se narodil na úplném sklonku 19. století. Stal se členem první brněnské družiny Kukaček pod vedením Josefa Tvrdého. Zúčastnil se prvního letního tábora brněnských skautů u Lelekovic roku 1916.

Po návratu zvojny roku 1919 vedl tábor u Mohelna, později vedl 4. a pomáhal při zakládání 5. brněnského oddílu. Zároveň byl činnýın vůdcem v Sokole a zpočátku se snažil o spojení Junáka s touto organizací, což mu ale později Svojsík rozmluvil.

Dne 1. listopadu 1926 převzal vedení třináctého oddílu, s nímž byl roku 1929 na celosvětovém jamboree u Birkenheadu. Později vedení předává a stává se župním zpravodajem Junáka pro Brno, později oblastnim velitelem a od roku 1968 dokonce mistonáčelní kem pro Moravu.

Za činnost za války, během níž zůstává včele brněnského ilegálního skautingu, posléze získává bronzový Junácký kříž „Za vlast 1939-1945“.

Přezdívku Sup si vysloužil svým puntičkářstvím a neostýchavostí k již „zabitým věcem", tedy neřešitelným problémům. Přídomek Bělohlav získal srostoucím věkem. Skautsky je František Hanzelka činný od roku 1915 až do roku 1970, o sedm let později umírá.

Jan Navrátil – Cvrček

Prvního dubna roku 1922 přichází do rodiny Navrátílů z Kroměříže již pátý potomek, malý Jeník. Kvůli otcovu živobytí se rodina stěhuje na Veselou ulici do Brna, kde jsou pro vazače knih lepší podmínky. V otcově podniku, kde nechává své knihy tisknout i Velen Fanderlík, nestor brněnskěho skautingu, se Jenda seznamuje se skautskou tematikou a nechává se jí nadchnout. Velen mu radí, ať zkusí oddíl sídlící u hotelu Passage. Roku 1934 tedy Jan Navrátil vstupuje do 13. chlapeckého oddílu. 

Již roku 1938, ve svých šestnácti letech, vede Cvrček, jak mu později říkají, vlčata. Přes válku setrvává ve vedení oddílu a zapojuje se do odboje; následně je krutě vyslýchán, ale mlčí. Za činnost za války mu náčelnictvo posléze uděluje bronzový Junácký kříž „Za vlast 1939-1945“. 

Po osvobození je Cvrček samozřejmě u obnovy oddílu, vede rotu vlčat. Po opětovném zákazu je jeden z těch členů vedení, kteří se tajně stýkají. Později se svou ženou Líbuší (vůdkyně Balunka) zakládají Pionýrské tábomícké oddíly při ZDŠ Kotlářská, kterou navštěvují obě jejich děti, Ivo a  Zorka.

Od té doby je Cvrček de facto neustálým vůdcem střediska - během obnovení, za zákazu a přechodu pod TOM, a za opětovněho obnovení - až do roku 2003,  kdy vedení ze zdravotních důvodů předává. Jeho zásluhou je například dvojí stavba srubu v Lužánkách, stavba základny Strážná a mnoho jiných aktivit jako časopisy, soutěže, tábory, akce... Ale především chod celého střediska. 30. listopadu 2007 nás bratr Cvrček navždy opustil.

 

© 2012 Junák – český skaut,
středisko Hiawatha Brno, z. s.
» Stránky organizace Junák

tvorba webu & grafiky
» Ondřej Daněk

» Stránky oddílu skautů
» Stránky oddílu skautek Carcharias
» Stránky oddílu vlčat
» Stránky oddílu světlušek Píďalky
» Stránky smíšeného oddílu Fénix
» Stránky roverského kmene Hurikán

» Stránky příměstských táborů Brno
» Stránky základny Supa Bělohlava Strážná
» Středisková fotogalerie
» Stránky VZSSST

» Informační systém HIAWATCH