• Scénka s deštníkem
    Scénka s deštníkem
  • Scénka Skautů
    Scénka Skautů

Dramatizace a scénky

Aneb One-Two or more (wo)man show

Možnosti – táborové scénky, pantomima, scénické divadlo,)

  1. Jednotlivci
  2. Skupiny (dva a více členů)

Hodnocení (body v závorce)

Náročnost (0-2); příběh (0-3); celkový dojem (0-3); kostýmy (0-2); herecké výkony (0-2); rekvizity (0-2); Maximum*: 14

 

*Pro celkové hodnocení se body přepočítávají, takže všechny disciplíny jsou si rovny!