• Přednes by měl být zpaměti
  Přednes by měl být zpaměti
 • Vystupování
  Vystupování
 • Bodylanguage
  Bodylanguage
 • Přednes
  Přednes

Přednes básní

Aneb máš-li básnické či jiné střevo


Podmínky:

přednes básně nejméně o 8 verších, dle vlastní volby (vyloučeny jsou básničky ze školy). Milé děti, přednáší se zpaměti.

 

Special bonus: Vlastní básnická tvorba!!

 

Hodnocení (body v závorce)

 

Výběr básně (0-2); kvalita přednesu (0-3); paměť-délka (0-2); řeč těla (0-3); celkový dojem (0-3); Maximum*: 13

 

*Pro celkové hodnocení se body přepočítávají, takže všechny disciplíny jsou si rovny!