• Překladač
    Překladač
  • Využití
    Využití

Překlady

Aneb čím více jazyků máš, tím hůře se ti mluví

Pro tento obor si vyberte text a přeložte jej do vámi vybraného jazyka.(text si vybírejte vzhledem k svému věku)

 

Hodnocení (body v závorce)

 

Úroveň, obtížnost překládaného textu (0-4); vystižení smyslu originálu (0-2); jazyková úroveň překladu, použití širší slovní zásoby (0-4); gramatika (0-3); Maximum*: 13

 

*Pro celkové hodnocení se body přepočítávají, takže všechny disciplíny jsou si rovny!