• Hodnotí se vlastní vzhled :-)
    Hodnotí se vlastní vzhled :-)
  • Promítání prezentace
    Promítání prezentace
  • špatné promítání prezentace
    špatné promítání prezentace

Prezentace


Podmínky:
Prezentaci je nutno odprezentovat, tj. přes dataprojektor s mluveným komentářem :-) a to bude hlavní část hodnocení.

Možnosti: Powerpoint, openoffice

 

Hodnocení (body v závorce)

 

Věcná úroveň obsahu (0-2); design prezentace (0-3); použití efektů a jiných vychytávek (0-3); pracnost, rozsah (0-3); téma, jeho originalita a přínos pro publikum (0-3); kvalita přednesu (0-4); řeč těla (0-3); celkový dojem, podání tématu publiku (0-5) Maximum*: 26

 

*Pro celkové hodnocení se body přepočítávají, takže všechny disciplíny jsou si rovny!