• Skupinové vystoupení
    Skupinové vystoupení

Skupinové vystoupení

Aneb tóny v harmonii

 

Disciplína pro více jak jednoho člověka. Můžete skupinově zazpívat nějakou píseň bez i s doprovodem, světelnými či jinými efekty.

 

Hodnocení (body v závorce)

 

Výběr skladby (0-2); náročnost skladby (0-2); souhra sboru (0-3); souhra s hudbou (0-2) umělecký dojem (0-5); bez použití textů (0-1); Maximum*: 15

 

*Pro celkové hodnocení se body přepočítávají, takže všechny disciplíny jsou si rovny!