• Deníček
  Deníček
 • Tommův deník
  Tommův deník
 • Správná gramatika
  Správná gramatika
 • Kronika
  Kronika

Sloh

Aneb pero je silnější než velmi tupý a malý nůž

 

Podmínky
Deníky mohou být vlastní nebo skautské, kroniky se přihlašují za družinu nebo za oddíl. Vlastní tvorba může být na jakékoliv téma.


Deníky
hodnotí se literární i grafická část zápisu (obrázky, písmo,...), především úroveň obsahu deníku, úplnost  ve srovnání s dosaženými skautskými stupni.

 

Hodnocení (body v závorce)

 

Úroveň jazyka, použití literárních prvků (0-3); originalita (0-3); gramatika (0-2); umělecký, celkový dojem (0-4); rozsah (0-2); Maximum*: 14

 

*Pro celkové hodnocení se body přepočítávají, takže všechny disciplíny jsou si rovny!