• Rubi
  Rubi
 • Libor
  Libor
 • Kotlíková opera
  Kotlíková opera
 • Zpěv jednotlivce
  Zpěv jednotlivce

Sólový zpěv

Aneb tóny v harmonii

Je možné doprovod na hudební nástroj ať už vlastní či využít někoho jiného :-). Jinak hlavní důraz je kladen na vaše hlasivky, respektive vokály. Určitě nepohrdneme i pořádným beatboxem :-)

 

Inspirace
kotlíkové opery, sborový zpěv, muzikál, lidové písně z Kazachstánu

 

Hodnocení (body v závorce)

 

Výběr skladby (0-2); náročnost skladby (0-2); technické zvládnutí zpěvu (0-3); umělecký dojem (0-4); zpěv bez textu (0-1); Maximum*: 12

 

*Pro celkové hodnocení se body přepočítávají, takže všechny disciplíny jsou si rovny!